Παρουσίαση – Workshop στο νέο κεραμικό σύστημα της Dentaurum Cera Motion

Το σύστημα ceraMotion περιλαμβάνει επτά(7) κατηγόριες προϊόντων.
# Ti,PMe,Me,P,Zr,PZr,Lf #
Η παρουσίαση αφορά την Μe-μεταλλοκεραμικη κ Zr,πορσελάνη για ζιρκόνιο.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων για κρατήσεις επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.